loading
  • Langmatz CZ s.r.o.

Historie firmy Langmatz

Založení závodu LIC Langmatz Industrie Chemie

Psal se rok 1963, kdy pan Hanz Langmatz založil v Garmisch-Partenkirchenu závod LIC Langmatz Industrie Chemie a začal s 5 spolupracovníky zpracovávat plasty - polyethylen a posléze také polykarbonát.

Langmatz

IMAGE: 50 years Langmatz

Systémová technická řešení pro telekomunikace

Firma Langmatz se více než 50 let specializuje na systémová technická řešení pro telekomunikace, oblast silnoproudu a signalizační techniku a pro své inovativní řešení získává početná ocenění (2016 AOK Bayern - 2.místo v kategorii Zdravý management; 2015 GreenTec Award mezi prvními třemi v kategorii Recyklace a náhradní zdroje, 2013 WPC Inovationspreis Kolín v kategorii Produktový vývoj a design,...)

Na trh České republiky vstoupila firma LIC Langmatz společně se Západočeskou energetikou a.s. v roce 1998 pod názvem LIC®technika, s.r.o. a usídlila se v Klatovech.

Dnes je firma Langmatz CZ s.r.o. dceřinnou společností firmy Langmatz GmbH sídlící v Garmisch-Partenkirchenu a dodává na trh v ČR unikátní polykarbonátové podzemní rozvaděče (s vodotěsným poklopem, malé výsuvné rozvaděče, rozvaděče pro optická vlákna či další specifické rozvaděče a příslušenství), zemní kabelové šachty (modulární řadu QualityBox, ekonomické kompaktní šachty QualityBox, řadu BasicLine či nejmladší řadu BaseBox) a signalizační techniku (tlačítka pro chodce).