loading
 • Langmatz CZ s.r.o.

Langmatz podporuje rozvoj dobíjecí infrastruktury k elektromobilům

16.09.2021
Langmatz podporuje rozvoj dobíjecí infrastruktury k elektromobilům

Langmatz podporuje rozvoj dobíjecí infrastruktury k elektromobilům

Elektromobilita je klíčovým prvkem na cestě ke klimaticky šetrnému a udržitelnému dopravnímu systému budoucnosti. Pro její dlouhodobější úspěch je zásadní rozvoj komplexní dobíjecí infrastruktury, přizpůsobené potřebám uživatelů a provozovatelů.

Při výstavbě komplexních projektů dobíjecí infrastruktury důležitou roli hraje nákladově a časově efektivní instalace dobíjecích stanic. Obzvlášť pálčivou otázkou se proto stává u projektů osazení větších parkovacích ploch více stanicemi najednou. Rychlost zemních prací a možnost časově oddělit fázi stavební připravenosti projektu od fáze postupného osazování dobíjecích míst AC/DC stanicemi je často v zájmu investora i samotné stavební firmy.

A právě proto přišel Langmatz s inovativním řešením v podobě prefabrikovaných modulárních základen EK980 pro stanice AC typu. Díky těmto základnám mají stavební společnosti příležitost dopředu připravit instalační místa a podle potřeby je následně osadit dobíjecími stanicemi. A ve fázi zemních prací ani nemusí mít přesný přehled zamýšlených typů/značek AC stanic, protože se základny po montáži dočasně osadí zaslepujícími litinovými kryty a montážní plechové panely se dají vyrobit dodatečně dle potřeb zákazníka.

Hlavní výhody ve srovnání s klasickými betonovými základy

 • Relativně malá váha základny a její jednodušší přeprava a montáž (ve srovnání s betonovými prefabrikáty)
 • Rychlá montáž základny – hotovo do pár hodin včetně obsypu a zhutnění
 • Montáž je zcela nezávislá na venkovních teplotách, což je výhoda hlavně proti odlévaným základnám z betonu, které se nedoporučuje při nízkých teplotách.
 • Modulární konstrukce s předpřipravenými otvory pro kabely ze všech stran umožňuje větší flexibilitu při instalaci
 • Prostor v základně pro uložení a přichycení kabeláže (je vevnitř dutá)
 • Jako opce - dočasný litinový kryt B125 pro přípojná místa, která budou osazena sloupky později
 • Řešení vhodné pro téměř všechny typy AC dobíjecích stanic a tzv. wallboxů
 • nové adaptace vytváříme po domluvě!
 • Výměna starého AC sloupku za nový vyžaduje maximálně zhotovení nového horního montážního plechu – není nutné měnit celou základnu a ušetří se i za nové stavební práce
 • Vestavěné výškové vyrovnání krytu základny – ideální pro instalace na ne zcela rovném terénu
 • Řáda funkčních doplňků/příslušenství, například, sada pro přichycení a uzemnění uložené kabeláže nebo ochrana proti nájezdu na sloupek


Kontaktujte nás pro více informací a v případě předběžného zájmu na emailu: stachova@langmatz.cz